Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Klinische Psychologie, leerstoel Verliesverwerking

Vervolgonderzoek naar verstoorde rouwverwerking

           

Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, Amsterdam

Onderzoek naar de forensische psychiatrie, bekeken vanuit het cliëntenperspectief

         

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa, Velp

Onderzoek naar de behandeling van eetstoornissen

 

Mediant, Enschede

Onderzoek naar het effect van klankbordgroepen op de integratie van psychische patiënten in woonwijken

 

AMC / De Meren, Amsterdam

Onderzoek naar recidiverende depressies

 

Vrije Universiteit Amsterdam, vakgroep Psychiatrie

Onderzoek naar de relatie tussen depressie en verhoogde mortaliteit bij thuiswonende ouderen

 

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen

Onderzoek naar "Schizofrenie als traumatisch verlies: het belang van rouw bij patiënten en familieleden"