Verbetering en Vernieuwing van Zorg                                                                           

 

 

Patiëntenvereniging ADHesie, Bilthoven

Start van Lotgenotencontactgroepen en een hulp- en informatietelefoon

 

Projectbureau Landelijke Beeldvormingscampagne Zorgsector, Amsterdam

Voorlichting over psychische problematiek

           

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Garantiesubsidie voor het symposium “Diversiteit in de (vrouwen)gezondheidszorg”

 

Emergis, Middelburg

Ontwikkeling van een KOPP-woordenlijst

 

Ypsilon Landelijk bureau, Rotterdam

Project Kerngroepen eerste fase

 

Rutgers Stichting, Utrecht

Garantiesubsidie voor het congres “Het geminachte lichaam”

 

Landelijk Steunpunt Druggebruikers, De Wijk

Overbruggingssubsidie

 

Cliëntenbond in de geestelijke gezondheidszorg, Utrecht

Bijdrage in de vernieuwing van het tijdschrift en de scholing van vrijwilligers

 

Stichting Op Weg, Rotterdam

Vakantieproject voor bezoekers van het dagactiviteitencentrum

 

Stichting Opvoedings Ondersteuning, Maastricht

Samenwerkingsproject

 

Zorgboerderij Noordoostpolder, Tollebeek

Verbouwing van een werk- en woonproject

 

GGZ ‘s-Hertogenbosch

Verwendag voor de patiëntenorganisatie

           

Stichting Wegwijs/Altrecht, Utrecht

Project Familie Buur

 

GGZ Nederland, Utrecht

Internationaal congres

 

Stichting IPC, Amsterdam

Ontwikkeling van een landelijk steunpunt multiloog

 

Trimbos-instituut, Utrecht

Ontwikkelingsproject richtlijnen vanuit het cliëntenperspectief

 

Stichting Liberman Modules, Bilthoven

Project "Drugs vergeet het maar"

 

Labyrint Regiogroep Eindhoven en Omstreken, Eindhoven

Symposium

 

Stichting Wegwijs, Utrecht

Overbruggingssubsidie

 

Instituut voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Ontwikkeling, Assen

Project 'Mantelzorg & Psychiatrie'

 

Vrijwilligers Centrale Almere, Almere

Maatjesproject voor (ex-)  psychiatrische patiënten

 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Utrecht

Project “Ouderenmishandeling gezien” 

 

Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis RMPI, Barendrecht

Activiteiten van de ouderverenigingen en de stichtingen

 

Cliëntenbond in de GGZ, Utrecht

Archivering

 

GGZ Drenthe, Psychosencluster, Assen

Theaterproject Commedia del Aparte, t.b.v. mensen met schizofrenie

 

Stichting Borderline, Oegstgeest

Patiëntensymposium "Lotgenoten voor elkaar"

 

Stichting Rehabilitatie '92, Rotterdam

Studiereis

 

Vriendendienst Neder-Veluwe, Wageningen

Oprichting en voortgang van Vriendendienst Neder-Veluwe

 

Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, Amsterdam

Leerboek over cliëntenparticipatie

 

Sociaal Medisch Kinderdagverblijf Dikkertje Dap, Rotterdam

Verbouwings- en inrichtingskosten van de Opvoedwinkel "Twinkeltje Crooswijk"

 

Werkgroep Ziezo van Stichting Cliënteninitiatieven, Warnsveld

Ontwikkeling van een handboek voor gastdocenten over eetstoornissen

 

Stichting Zelfhulp Netwerk, Eindhoven

Publicatie van mappen voor startende zelfhulpgroepen.

 

GGZ Nederland, Utrecht

Ontwikkelingsproject “Begeleid leren: het ontwikkelen van een regionaal passend aanbod”

 

De Gelderse Roos, Arnhem

Ondersteuning van jonge schizofrene patiënten in het kader van het resocialisatie-programma

 

Trimbos-instituut, Utrecht

Standaardisatie KOPP-projecten

 

Trimbos-instituut, Utrecht

Ontwikkeling van een preventieprogramma voor ouderen met depressieklachten

 

Stichting Opvoedings Ondersteuning, Maastricht

Project “Kinderen van Ouders met Drugs- of Alcoholproblemen”