Voorlichting en Preventie

 

 

Stichting Blik Documentaires producties, Utrecht

Documentaire “Ooit een normaal mens ontmoet?”

 

Stichting Job, Amsterdam

Video “De wonderlijke wereld van Allah’s zaligheid”

 

Vereniging van Huntington, Den Haag

Voorlichtingsvideo over de ziekte van Huntington

 

Landelijke Zelfhulporganisatie "Ouders van een Overleden Kind", Bussum

Voorlichtingsvideo

 

Stichting Teleac/NOT, Hilversum

Participatie in de educatieve televisieserie met als werktitel "Genen en Gedrag"

 

Trimbos-instituut, Utrecht

Ontwikkeling van een Landelijk Netwerk Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid

 

Gezondheidscentrum Samen beter, ’s-Hertogenbosch

Project Psychiatrische Zorg

 

Stichting Week van de Chronisch Zieken, Amsterdam

Deelname in de Week van de Chronisch Zieken

 

Stichting Landelijke Koepel Familieraden, Utrecht

Trainingsweekend voor leden van familieraden in psychiatrische ziekenhuizen en RIBW’s

 

RIAGG Maastricht, Cliëntenraad, Maastricht

Symposium “Crisisopvang nader beschouwd”

 

Regionale Organisatie voor Dagbesteding en Scholing, Haarlem

Congres “Cliëntgestuurde projecten”