Laatste subsidietoekenningen -  (vergadering december 2004)


Voorlichting

5911 - AGOG, Eindhoven
In Nederland zijn 30 tot 50 duizend gokverslaafden. Agog is een overkoepelende organisatie voor verslaafde gokkers en hun familieleden. Twee jaar geleden gaf het NFGV al subsidie voor een handboek. Met het nieuwe subsidiebedrag zal Agog een publiciteitscampagne starten met folders en voorlichtingsmaterialen voor de gokbranche en stopperadvertenties.

 

5912 - Welzijnwerk Centrum Zuid, Haarlem
Het NFGV geeft subsidie aan een clowncursus voor mensen met een psychiatrisch verleden. Maar liefst 12 van 16 deelnemers hebben zo’n achtergrond. In 16 dagdelen worden de cursisten klaargestoomd om als clown te kunnen optreden. Via een boekingsbureau kunnen de clowns straks worden ingehuurd (rond november).

 

5916 - Stichting Social Image, Utrecht
100 Nederlandse filmmakers en regisseurs werken belangeloos mee aan het maken van  filmportretten. Deze portretten geven uitgeprocedeerde asielzoekers een gezicht. De eerste serie van 16 korte films is al vertoond op het documentaire festival IDFA, de hele serie komt nog op tv.

 

5940 - VMDB, Utrecht
Het NFGV subsidieert het Zorgboek Manische Depressie. Dit boek is er voor patiënten en hun omgeving. Het biedt informatie over de manisch-depressieve stoornis, therapie en medicijnen en adviezen. Het boek zal rond augustus te bestellen zijn via het NFGV, kijk op www.nfgv.nl.
 

Wetenschappelijk onderzoek

5921 - IVO, Rotterdam
Het NFGV subsidieert een wetenschappelijk onderzoek naar de professionele steun die mantelzorgers van verslaafden ontvangen. We verwachten dat dit onderzoek bruikbare adviezen oplevert, want mantelzorgers hebben op hun beurt behoefte aan goede ondersteuning!

5923 - Altrecht, Utrecht
Welke activiteiten helpen psychiatrische patiënten om zoveel mogelijk deel te nemen aan de maatschappij? Dit wordt nu in kaart gebracht voor GGZ-instelling Altrecht. Het NFGV geeft subsidie aan dit onderzoek naar de maatschappelijke steunsystemen in de regio Utrecht voor patiënten.

5924 - UMCN St. Radbout, Nijmegen
Het hebben van psychische problemen brengt voor jongeren flinke risico’s met zich mee. Psychische problemen kunnen in de puberteit leiden tot verslaving aan drugs- of alcohol. Aangetoond is dat bij 63 tot 89 procent van de verslaafden psychische of psychiatrische problematiek een belangrijke oorzaak was van de verslaving.
Het NFGV geeft subsidie aan het UMCN St. Radboud voor het onderzoek ‘Dubbele-Diagnose Project bij Adolescenten’. De onderzoeker, mevrouw C. Couwenbergh gaat het aantal jongeren in kaart brengen die door hun psychische problemen een groter risico lopen verslaafd te raken. Verder onderzoekt zij hoe door een betere samenwerking tussen de jeugdhulpverleningsinstanties psychische problematiek bij jongeren eerder kan worden gesignaleerd en zo mogelijk kan worden behandeld.

5933 - Trimbos Instituut, Utrecht
Het Trimbos-instituut ontwikkelt een multidisciplinaire richtlijn bij alcoholmisbruik en verslaving. Deze richtlijn ondersteunt verschillende soorten hulpverleners in het bieden van de juiste hulp. Het NFGV vindt het belangrijk dat hierbij ook gekeken wordt naar het belang van de cliënt en zijn of haar familie. Het NFGV subsidieert daarom dit onderdeel van deze richtlijn.


Vernieuwing en verbetering van de zorg

5937 - Stichting Vriendendienst Nederland, Bunnik
Het NFGV ondersteunt de naamsbekendheidcampagne van de Stichting Vriendendiensten Nederland. Met het bedrag maakt de stichting PR-materialen dat door de lokale organisaties wordt ingezet. We hopen dat hierdoor meer mensen op het idee gebracht worden een maatje te zijn voor iemand met een psychisch handicap.

5938 - Radar, Zutphen
Het NFGV subsidieert een onderzoek van Stichting Radar naar de haalbaarheid van een fonds voor chronische patiënten (onder andere uit de GGZ). Wanneer dit fonds er komt, kunnen hieruit de kosten van begeleiding tijdens hun vakanties worden betaald.

 

5939 - Platform GGZ, Amsterdam
Het NFGV steunt een studiedag van het Landelijk Platform in oprichting van patiënten en familieverenigingen in de GGZ. Het Platform zal de belangen van deze organisaties gaan behartigen bij de overheid en zorgverzekeraars.


Fundashon Boywinkel

5936 - SKAN Fonds
Project verslavingsopvang voor jongeren op Curaçao.

Terug