Verbetering en vernieuwing van de zorg 2001

5464   Kunstuitleen “Outsider Art” Altrecht Groep, Utrecht
Kunstuitleenproject "Outsider Art"; een kunstuitleen van georganiseerd door (ex-)cliënten van de Altrecht Groep, van kunst gemaakt door (ex-) psychiatrische cliënten 

5467   Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) Overijssel/Gelderland, Nijmegen
Bijscholingsproject " Hulpverlening voor mensen die seksueel misbruikt zijn"

5470   Stichting Drugsbeleid, Haarlem
Project "Internationale regulering van Cannabis"

5478   Universiteit van Amsterdam, Programmagroep Klinische Psychologie, Amsterdam
Internetsite voor de behandeling van werkstress en burnout

5479   De Overdracht, Heteren
Project "Professionalisering van groepswerkers in de kinder- en jeugdpsychiatrie"

5487   Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn, Den Haag
Project “Nieuwe Sporen”: allochtone vertrouwenspersonen en GGZ

5490   Stichting 'T Groene Sticht, Utrecht
Bijdrage in de investeringskosten

5496   Riagg Zwolle, Zwolle
Deskundigheidsbevordering voor leden van de Zelfhulpgroep Nabestaanden na Zelfdoding Zwolle

5497   Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, Amsterdam
Garantiesubsidie voor basiscursus “Opleiding Ervaringsdeskundigheid in de GGZ-hulpverlening”

5499   Stichting Pharos, Utrecht
Pilotproject “Implementatieplan FC De Wereld Rotterdam”

5500   De Spetse Hoeve, Stichting Teen Challenge Nederland, Veelerveen
Project "Keep the Change"

5502   Humanitas, District Zuid, Groningen
'Studiemaatjesproject'; een combinatie van een maatjesproject en begeleid leren

5511   Ypsilon, Rotterdam
Project "Vrijwilligersdag"

5516   Arcon, Hengelo
Radioprogramma op RTV-Oost voor, door en over mensen met een handicap, waaronder ook mensen met psychische problemen

5552   Trimbos-instituut, Utrecht
Inventarisatie van Australische ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie en richtlijnontwikkeling

5558   Stichting Platform Gebruikers GGZ Almere
Starten van diverse activiteiten, zoals belangenbehartiging, dagbesteding en wonen

Fundashon Boy Winkel

5567   Fundashon Sonrisa
Opzetten van het arbeidsproject “Sentro di Trabao SONCAPRI” in samenwerking met de Caprileskliniek 

Terug