Verbetering en vernieuwing van de zorg 2003
 

5719 – Stichting Wegwijs, Utrecht

Project “Dynamiek!!!” Over deskundigheidsbevordering met als doel een betere conflicthantering binnen de organisatie (bestaande uit: De Wegwijswinkel, Vriendendienst, Familie Buur, Atelier Spat, Steungroep Zelfbeschadiging). Volgens aanvrager komen vooral ‘in hun soort organisaties’ vaak conflicten voor. Twee medewerkers gaan een opleiding tot mediator volgen. 

5721 – De Huiskamer van OOR, Roermond
Huiskamerproject in Roermond voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan (ex-)psychiatrische patiënten en (niet verslaafde) dak- en thuislozen.

5730 – Ypsilon, Rotterdam
Opleiding vrijwilligers Ypsilon

5735 – Medical Point of View, Amsterdam / Patiëntenplatform, Utrecht
Oprichting van een  Platform van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ met het doel ervaringen uit te wisselen en samen projecten op te zetten.
 

5742 - St. Yoesuf, Utrecht
Projectplan 'Moslims en seksuele diversiteit'

 

5743 - St. De Brug, Katwijk
Aanschaf nieuwe inventaris voor St. De Brug (organisatie voor christelijke verlsavingszorg).


5758 - Rodas, Haarlem
Cultureel festival met activiteiten door mensen met en mensen zonder psychiatrische achtergrond.

 

5769- ANGO, Amersfoort
Individuele hulp aan mensen met een psychische handicap met als doel sociale reïntegratie. 

5797 - Trimbos-instituut, Utrecht
Steunpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

5776 - Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Kwaliteitsborging rouwzorg door vrijwilligers

5786 - Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Utrecht, Zeist
Informatiedag 'Ruimte voor elkaar', ter ondersteuning van vrijwilligers in hun werkzaamheden met mensen met een psychiatrische achtergrond.

5791 - Pharos, Utrecht
Project 'Lichaamsgericht werken', als onderdeel van het project 'Hoe helpt u mij daarna', gericht op vluchtelingen en migranten met traumatische ervaringen.

5801 - Stichting Singelzicht, Vlaardingen
Zwerfjongerenpension Singelzicht

5802 - St. Gehandicapten Eethuis, Tiel
Gehandicapten Eethuis Tiel

5807 - Cliëntenbelangenbureau, Eindhoven
Project Conquest

5812 - Ver. VMDB, Utrecht
Diverse investeringen (folder, kwartaalblad, stopperadvertenties, computer, video, cdrom)

5813 - Eindhovense Sportraad, Eindhoven
Sportcoach 'matcht' cliënten met sportaanbod

5814 - Vriendendienst Nederland, Amsterdam
Project: Bruggen bouwen

Terug