NFGV start Depressie Centrum

 

Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) start op 1 maart 2004 met een Depressie Centrum. Daarmee zet het NFGV de activiteiten van de Depressie Stichting voort. Het Depressie Centrum bestaat uit een landelijke Informatie- & Advieslijn 0900-9039039 en de website www.depressiecentrum.nl. Daarnaast houdt het centrum zich bezig met voorlichting, advies, belangenbehartiging en wetenschappelijke activiteiten op het gebied van depressie.

De Depressie Stichting wordt dit voorjaar opgeheven. Sinds haar oprichting in 1997 heeft de Depressie Stichting een goede naam opgebouwd en waardevol werk verricht ten behoeve van mensen met depressie en hun omgeving. Per jaar maakten duizenden mensen gebruik van de mogelijkheid deskundige informatie en advies in te winnen of een luisterend oor te krijgen via de landelijke Informatie- & Advieslijn en de website. Medewerkers, die overigens blijven werken voor deze lijn, weten wat er leeft bij deze doelgroep. Ondanks de waardering voor het werk bleef structurele overheidsfinanciering uit. Het NFGV schenkt al jaren veel aandacht aan depressie en verstrekte destijds een startsubsidie voor de Depressie Stichting. Om de unieke kennis waarover de Depressie Stichting beschikt te behouden heeft het bestuur van het NFGV besloten de activiteiten van de Depressie Stichting voort te zetten en uit te breiden. Het NFGV verwacht met het Depressie Centrum de relatie met mensen in Nederland die lijden aan de ziekte depressie te versterken.

Het nummer van landelijke Informatie- & Advieslijn blijft ongewijzigd 0900-9039039 en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur (€ 0,20 p/min). Mensen met een depressie en hun omgeving kunnen een beroep doen op deze telefoondienst. De website gaat verder onder de nieuwe naam www.depressiecentrum.nl.

Depressie is een van de belangrijkste ziektebeelden in de geestelijke gezondheidszorg. Volgens landelijk onderzoek heeft 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen minstens éénmaal in het leven een depressie. Op een willekeurig moment in Nederland zijn meer dan 700.000 mensen depressief. Leven met een depressie is een zware last.

ADRESWIJZIGING

Het NFGV - Depressie Centrum zet de activiteiten van de Depressie Stichting voort. Ook is het secretariaat van de Depressie Stichting ondergebracht bij het NFGV in Utrecht. Het correspondentieadres in Eindhoven is daarmee komen te vervallen.

Nieuwe adres:

NFGV - Depressie Centrum
Postbus 5103
3502 JC Utrecht

T: 030-2971197
F: 030
-2971198

E:   info@depressiecentrum.nl
W: 
www.depressiecentrum.nl

Oude adres:

Depressie Stichting                                                         
Postbus 99
5600 AB Eindhoven                              

T : 040-2135214                                                         
F : 040-2135219                                                         

E : info@depressiestichting.nl (vervalt)                 
W:
www.depressiestichting.nl (vervalt)
  
                       

Informatie & Advieslijn (ongewijzigd): 0900 - 9039039 (€ 0,20 p/min, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur)