Disclaimer, privacy en copyright

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist meer is.

Het NFGV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het NFGV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Privacy-beleid

Indien u op deze website voorlichtingsmateriaal aanvraagt, nemen wij uw gegevens op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt om u de bestelde materialen te kunnen leveren. Tevens kunnen wij uw naam en adresgegevens gebruiken om u op de hoogte houden van activiteiten en nieuw voorlichtingsmateriaal van het NFGV. Indien u geen post van het NFGV wenst te ontvangen, kunt u dit bij het opgeven van uw gegevens kenbaar maken. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan: NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht of aan info@nfgv.nl.

Copyright

© Copyright 2003. Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV). Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van het NFGV worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.