Buitenbeentjes

Psychische problemen op jonge leeftijd

 


Op maandag 21 februari 2005 om 16.10 uur (Ned.1) start de nieuwe zesdelige Teleacserie ‘Buitenbeentjes’. In de uitzendingen wordt informatie gegeven over de aard, de oorzaken en de behandeling van zes veelvoorkomende, vaak ernstige psychische aandoeningen bij kinderen en adolescenten. Bij de serie verschijnt een
boek.

 

Honderdduizenden jongeren in de leeftijd van acht tot achttien jaar hebben psychische problemen. Veel voorkomende problemen zijn angst- en dwangstoornissen, eetstoornissen (anorexia en bulimia), depressie, agressieve gedragsstoornissen, ADHD, autisme en aanverwante stoornissen.

 

Televisie

In de serie Buitenbeentjes vertellen kinderen en ouders wat het betekent om te leven en om te gaan met een psychische stoornis. Naast informatie over de aandoeningen en de mogelijkheden voor hulpverlening, wordt aandacht besteed aan actueel onderzoek naar de achtergronden van psychische stoornissen.

 

 

1. Depressie Maandag 21 februari, 16.10 - 16.35 uur (Ned.1)

Thirza is zestien jaar en depressief. Ze is in therapie en wil niet meer weten hoe het komt dat ze depressief geworden is maar wel hoe ze er vanaf kan komen.

 

2. Angst Maandag 28 februari, 16.10 -16.35 uur (Ned.1)

Lily is veertien jaar en zit vol angsten. Zij durft niet meer naar school,  is erg gespannen en heeft vaak negatieve gedachten over zichzelf. Nu zij in behandeling is leert zij beter met haar angstgevoelens om te gaan.

 

3. ADHD Maandag 7 maart, 16.10 - 16.35 uur (Ned.1)

Gert is zeven jaar en is Alle Dagen Heel Druk. Hij vertoont hyperactief

gedrag en heeft concentratieproblemen. Door de juiste medicatie gaat het op school en thuis redelijk goed met Gert.

 

4. Agressief gedrag Maandag 14 maart, 16.10 - 16.35 uur (Ned.1)

Danny is veertien jaar en heeft een agressieve gedragsstoornis. Al jong pestte hij andere kinderen en was hij boos en opstandig. Omdat de situatie thuis steeds moeilijker werd, is hij in een inrichting geplaatst.

 

5. Anorexia Maandag 21 maart, 16.10 - 16.35 uur (Ned.1)

Laurien is dertien en heeft eetproblemen. Zij is opgenomen geweest voor

anorexia en haar sombere buien. Haar gewicht is toegenomen maar deeltijdbehandeling blijft voorlopig noodzakelijk.

 

6. Autisme Maandag 28 maart, 16.10 - 16.35 uur (Ned.1)

Sjef is zeven jaar en heeft een milde vorm van autisme. Hij heeft moeite de buitenwereld te begrijpen en is daarom snel driftig en overstuur. Thuis en op school wordt Sjef goed opgevangen, maar dat zijn ouders zich zorgen maken over zijn toekomst is begrijpelijk.

 
 

Boek

In het boek ‘Buitenbeentjes, psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten’ worden mogelijke oorzaken en achtergronden van een reeks psychische problemen bij kinderen en adolescenten behandeld. De problemen worden - in begrijpelijke taal en met voorbeelden - vergeleken met de ‘normale’ ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Een literatuurlijst, adressen en een overzicht van websites maakt het boek compleet. De auteur, Hans Schachtschabel, is werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Boom en is verkrijgbaar bij Teleac en de boekhandel. Prijs: € 19,95 (ISBN 90 8506 1229)

 

Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid heeft dit project mede mogelijk gemaakt.

 

Kijk ook op: www.teleac.nl/buitenbeentjes