Succesvol project: protocollen arbeidshulpverlening NKAP

30% van de mensen in de WAO is psychisch ziek. Ggz-instellingen ontwikkelen ieder hun eigen zorgprogramma om zulke mensen te helpen. Al die programma’s moeten vervolgens apart worden onderzocht op hun effectiviteit. Er is veel vraag naar de protocollen die GGZ Friesland hanteert; deze zijn goed onderbouwd en hebben hun effectiviteit bewezen. GGZ Nederland heeft in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeid en Psyche (NKAP) en GGZ Friesland een serie protocollen beschreven voor psychische klachten in de werksituatie. Het NFGV gaf hiervoor subsidie. Het gaat om protocollen als cognitieve therapie, werkhervatting, timemanagement, burnout en overbelaste vrouwen. Behandelaars kunnen de protocollen onafhankelijk van elkaar gebruiken, maar samen vormen ze een compleet behandelaanbod. Voor cliënten is de map handig als werkboek. De map kan besteld worden bij NKAP (tel. 030-287 40 36) of op www.nkap.nl. Om goed met de protocollen te kunnen werken, kan bij NKAP ook worden geïnformeerd naar speciale trainingen.

Terug