NFGV en United Capacity zetten ‘NuEvenNiet’-Toolkit in tegen stress          Terug

 


Stress in de werksituatie brengt grote risico’s met zich mee. Een kwart van alle werknemers in Nederland heeft last van vermoeidheidsklachten en vier tot zeven procent heeft burnout-verschijnselen. Stress op de werkplek is hiervan vaak de oorzaak. Elke dag zijn er 50 nieuwe arbeidsongeschikten door stress-overbelasting. In totaal zijn er 300.000 WAO'ers met psychische klachten. Uit onderzoek van het NFGV blijkt dat er weliswaar steeds meer initiatieven zijn om stress aan te pakken, maar dat er nog weinig wordt gedaan ter voorkóming van stress op de werkplek.

Er is iets aan stress te doen, vaak veel gemakkelijker dan werkgevers zich realiseren. Het NFGV en het werving- en selectiebureau United Capacity hebben in deze toolkit praktische instrumenten verzameld voor werkgevers om werkstress in bedrijf en organisatie aan te pakken. De producten voor de werknemers zijn allemaal door het NFGV ontwikkeld, voor de instrumenten voor werkgevers is volop ‘leentjebuur’ gespeeld, met alle medewerking van de verschillende eigenaars. U kunt dus instrumenten gebruiken, die reeds zijn getest en succesvol gebleken! Deze toolkit biedt u het materiaal om op verschillende manieren de werkstress te lijf te gaan. Het allerbeste is natuurlijk wanneer u de aanpak van werkstress onderdeel maakt van uw managementcyclus. Deze toolkit bevat 21 producten. Hieronder kunt u zien welke produkten dit zijn;
 

      * Rekenmodule
* Kosten factsheet
* Arboconvenanten
* 5 stappen van de STAR
* Stresspreventie Leidraad
* Spanningsklachtenkaart
* Stress-o-meter
* Brochure Nu Even Niet!
* Postcards
* Posters
* Agenda
* Anti-stress mintjes
* Nu Even Niet!- pen
* Poortwachterschijf
* Leidraad
* Brochure Patiënt, arbeid en recht

* Good Practices
* Brochure Stichting Pandora
* Brochure en d.v.d. Pesten op het werk
* Checklist arbeidsconflicten
* Overzicht websites en Literatuur
 

Voor een uitgebreide beschrijving van de produkten, klik hier.

De toolkit is geschikt voor grote organisaties maar de makers verwachten dat de praktische opzet van de toolkit ook aanslaat bij het midden- en kleinbedrijf dat niet altijd beschikt over een afdeling P&O. De toolkit is € 39,95 excl. verzendkosten. Door hier te klikken gaat u naar het bestelformulier. U kunt dit formulier sturen naar NFGV, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht of faxen naar 030-2971198.
 Meer informatie via www.NuEvenNiet.com, info@nfgv.nl of telefoon (030) 297 11 97.