Wetenschappelijk Onderzoek 2002

5577 Adhesie, Deventer
Toetsing van het Stepped Care-zorgmodel voor frequent voorkomende psychische klachten.

5598 Arie Querido Lectures
Gastcolleges en master-cursussen van hoogleraren uit het buitenland over Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

5626 Trimbos-instituut, Utrecht
Onderzoek naar de succesfactoren van vriendendiensten/maatjesprojecten.Terug