Wetenschappelijk onderzoek 2003

5713 – AMC/De Meren
Onderzoek naar de mogelijkheden tot reïntegratie van mensen die een depressie gerelateerd aan de werksituatie doormaken.

5744 - UMC Stichting Radboud, Nijmegen
Vervolgonderzoek naar de voorspellers van het optimale diagnostische traject voor kinderen met onbegrepen pijnklachten.

5753 - Trimbos-instituut, Utrecht
Onderzoek naar de kosten-effectiviteit van verschillende depressiepreventies.

5803 - Rob Giel Onderzoekscentrum, Groningen
Onderzoek Werk en behoud van werk na arbeidsrehabilitatie

Terug