De cijfers

In ons land hebben ongeveer 3 miljoen mensen psychische klachten. Dat kan bijvoorbeeld stress zijn, maar ook een ernstige eetstoornis, angststoornissen, depressie of langdurig rouwen om het verlies van een dierbare. Het zijn meestal volwassenen, maar ook kinderen kunnen er, bijvoorbeeld door pesten of ontwikkelingsstoornissen, mee te maken krijgen.

Het NFGV zet zich in om het verborgen lijden van deze grote groep patiƫnten te verlichten en tot een betere behandeling te komen.

 • Depressie
  1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen heeft minstens eenmaal in het leven een depressie. Ook 3 tot 8% van de 12- tot 18-jarigen heeft er last van. 2 tot 3% procent van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20% van de oudere mensen, heeft een lichte vorm van depressie.
 • Eetstoornissen
  Per jaar hebben meer dan 30.000 vrouwen tussen de 15 en 29 jaar een eetstoornis. Elk jaar komen er ongeveer 1200 nieuwe mensen met anorexia en 1800 mensen met boulimia bij.
 • Angststoornissen
  Bijna 20% van alle Nederlanders heeft in zijn of haar leven ooit last van een angststoornis. Dit is 1 op de 5 mensen!
 • Rouw
  Elk jaar sterven ongeveer 140.000 mensen. Het aantal nabestaanden is een veelvoud hiervan. Ongeveer 1 op de 5 nabestaanden heeft problemen met de aanpassing aan het verlies.
 • Dwang
  Ongeveer 2% van de bevolking heeft last van dwangstoornissen, waarvan ongeveer net zoveel mannen als vrouwen
 • Dementie
  In Nederland hebben ongeveer 250.000 een vorm van dementie. Van alle mensen boven de 65 jaar heeft 6 % dementie.
 • Stress
  12 van de 100 bezoeken aan de huisarts heeft te maken met stressklachten. Geschat wordt dat 10.000 mensen per jaar vanwege stress en overbelasting in de WAO terecht komen.
 • Schizofrenie
  Ruim 130.000 mensen krijgen in hun leven de ziekte schizofrenie
 • Gokverslaving
  Het aantal probleemgokkers wordt geschat op 70.000
 • Manisch-depressieve stoornis
  1 tot 2% van de Nederlandse bevolking lijdt aan een manisch-depressieve stoornis. Dit zijn meer dan 150.000 mensen. Mannen en vrouwen hebben er even vaak last van.
 • Posttraumatische stress-stoornis
  Jaarlijks worden naar schatting anderhalf miljoen mensen slachtoffer van geweld of bedreiging. Van alle mensen die slachtoffer zijn van deze of andere schokkende gebeurtenissen ontwikkelt ongeveer 20% een post-traumatische stress-stoornis.
 • Postpartum depressie
  Ongeveer 10% van de jonge moeders krijgt na de bevallig in meer of mindere mate een depressie. Dat zijn in Nederland per jaar zo'n 20.000 van de 200.000 zwangere vrouwen.
 • Bordeline
  In Nederland hebben 150.000 tot 200.0000 mensen een borderline stoornis. De diagnose wordt drie tot viermaal vaker gesteld bij vrouwen dan bij mannen.
 • ADHD
  Zeker 3 op de 100 kinderen in Nederland heeft last van ADHD, waarvan 1 ernstig. Dit zijn zo'n 40.000 kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Ongeveer 30 tot 60% houdt klachten als volwassene.

Terug