Voorlichting

Het geven van schriftelijke voorlichting over psychische problemen is naast het verstrekken van subsidies een kerntaak van het NFGV. Mensen met psychische problemen vinden het vaak moeilijk om over hun problemen te praten, uit angst voor de reactie van de omgeving. Daardoor blijven veel mensen met hun problemen zitten. Omgekeerd vinden mensen in de omgeving het moeilijk hoe ze moeten reageren en wat ze kunnen doen om te helpen.

Door het geven van heldere en onafhankelijke voorlichting wil het NFGV:
  • mensen bewust maken van het bestaan van psychische ziekten;
  • psychische problemen bespreekbaar maken, zodat de drempel om steun te vragen of hulp te zoeken minder hoog is;
  • zorgen dat mensen de juiste informatie hebben over psychische ziekten;
  • begrip kweken voor mensen met een psychische ziekte;
  • mensen met psychische problemen en hun omgeving de weg wijzen naar hulp. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het NFGV info@nfgv.nl of bel 030-2971197.

Als u met iemand wilt praten over uw klachten, kunt u bellen met de hulp- en informatielijn van Korrelatie tel. 0900 - 1450 (€ 0,30 p/min.). De medewerkers aan de telefoon zijn bekend met alle mogelijke problemen. Ze kunnen luisteren en adviseren.

Bij de huisarts kunt u ook terecht met psychische klachten. Hij kan verwijzen naar de Riagg, een vrijgevestigde hulpverlener of naar de polikliniek van een (psychiatrisch) ziekenhuis.