Voorlichting en preventie 2001

5456   Stichting Verder, Voor Nabestaanden na Zelfdoding, NijmegenZelfhulpgroep "Nabestaanden na zelfdoding".

5457   Landelijke Vereniging Orpheus, Utrecht
Lotgenotencontactweekenden

5472   Uitgeverij Parterre, Utrecht
Uitgave van het boek "Diagnose: mens"

5480   Centrum Voor Dienstverlening, Rotterdam
Vervaardiging en uitzending van de documentaire "Het portret van de zorgvrijwilliger".

5482   Stichting HoriSon, Enschede
Tolkapparatuur voor de vertaling van het "Growing Minds-programma".

5486   Stichting Week van de Chronisch Zieken, Amsterdam
Week van de Chronisch Zieken 2001

5489   Vereniging Humanitas, Eindhoven
Maatjesproject Noord- en Midden Limburg

5492   Theater Benjamin, Groningen
Project over pesten

5498   TV Dits, Amsterdam
Documentaire over ex-psychiatrische patienten

5510   Stichting Kunst & Cultuur Overijssel, Zwolle
Project "Film en therapie"

5513   Stichting Incentive, Schiedam
Regionale conferentie over de Incentive-aanpak

5522   Nederlandse Vereniging voor Autisme, Bilthoven
Scholing vrijwilligers voor telefoonteam van de Informatie- en Advieslijn

5529   Ypsilon, Rotterdam
Brochure “Schizofrenie en het verlangen naar de dood

5532   Stichting Labyrint-In Perspectief, Utrecht
Symposium gericht op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

5540   Humanitas Flevoland, Almere
Project “Steun aan ouders van autisten in Flevoland”

5543   Rijngeest Groep Oegstgeest
Afsluitend symposium in de 10-delige reeks ‘Culturen binnen psychiatrie-muren’, over de problemen in de diagnostiek, behandeling en bejegening van (en door) allochtone patiënten in de GGZ

5550   Stichting Job, Amsterdam
Documentaire “Mismatch” over Marokkaanse verslaafden

5551   GGZ Nederland, Utrecht
Ontwikkelen en beschikbaar maken van protocollen voor ggz-arbeidshulpverlening voor de ggz-afdelingen die deze hulp verlenen

5554   Cliëntenbond in de GGZ, Utrecht
28e Week van de Psychiatrie met het thema “Het beeld rondom de cliënt”

5565   NFGV/GRIP Gelderse Roos
Publicatie over patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Terug