Voorlichting en preventie 2002
 

5582 Vereniging Achterblijvers na Vermissing
Brochure voor hulpverleners.

5593 Grey Power, Hilversum
Theatrale voordracht “Later als ik oud ben”, door Mary Michon.

5594 AMK, Amsterdam
Implementatie van het protocol Kindermishandeling.

5597 FVGGZ, Utrecht
Nationaal congres over de beroepsontwikkeling van de verpleegkunde in de GGZ

5602 Federatie Vrouwenzelfhulp Utrecht
Website voor lotgenotencontact.

5603 Stichting Week van de Chronisch Zieken
Week van de Chronisch Zieken

5614 Nederlandse Vereniging voor Autisme
Publicatie van de ervaringen met het werken volgens het convenant Autisme.

5630 Stichting Zelfhulp Netwerk Eindhoven/Kempenland
Verwendag voor vrijwilligers en de organisatie van een symposium.

5674 Regioconsult GGZ, Utrecht
Landelijk symposium over de betekenis en het perspectief van cliëntgestuurde projecten in de GGZ.

5679 Clé Jansen, Breda
Documentaire over kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld.

5686 ADOC, Leiden
Uitbouwen van de functie van informatie- en documentatiecentrum in het adoptieveld.

5694 Kenniscentrum Autisme Nederland, Oosterbeek
Voortzetten van de interactieve website.

5696 Stichting Borderline, Utrecht
Financiële ondersteuning van de nieuwsbrief.

5704 Cliëntenbond in de GGZ, Utrecht
Week van de Psychiatrie.


Terug